browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Krátká historie

Posted by on Červen 17, 2011

V roce 1950 je Berlín rozervaným městem. Je okupovaný vítěznými spojenci a usazen v srdci Sovětské okupační zóny v Německu, je rozdělen na čtyři „kontrolní zóny“, z nichž každou nominálně ovládá jedna z vítězných velmocí. Politika se však od roku 1945 poněkud rozpadla a postupně na obou stranách Studené války vzklíčila nedůvěra. V roce 1948 se SSSR stáhl ze Spojenecké kontrolní komise, mnohonárodní organizace založené za účelem jednání s Německem.

Berlínský Letecký most, který trval něco přes rok, byl výsledkem sovětské blokády přístupu do města. Úzká silniční, železniční a vodní spojení do západního Berlína byla zablokována ve snaze západní spojence vystrnadit a zajistit tak úplnou nadvládu SSSR. Toto ale vyústilo v jeden z největších logistických počinů v dějinách. Na letiště do amerických, britských a francouzských sektorů města přistávala letadla všech tvarů a velikostí, aby zajistila všechny základní životní potřeby skrze letecký most. Byla to zlá doba, ale Západ ke zklamání SSSR neustoupil.

Sovětský ústup z kontrolní komise ale napětí citelně zvětšil. Vzpomínky na letecký most jsou v paměti lidí stále svěží a vědomí, že město by mohlo být epicentrem konfliktu mezi Západem a Východem, jim nedává spát.
Stále však existuje organizace, která nebyla ruským ústupem z komise omezena: Reserve Police Agency stále pokračuje jako uzavřená málo známá multinárodní armáda. Od roku 1948 už tedy nic nebylo stejné jako dřív, ale důležitou práci, kterou RPA odvádí, uznávají všechny zúčastněné národy.

Comments are closed.