browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Berlín 1950

Posted by on Červen 18, 2011

Nikdo nemůže popřít, že byl Berlín II. světovou válkou zcela zničen. Britské a americké letecké bombardování a útok Rudé armády někdejší krásné město proměnily v trosky. Nyní se Berlín znovu klopotně staví na nohy, přestavuje se a hledí budoucnosti vstříc.

Městem protéká řeka Spréva, na jihu se rozkládá Landwehrský kanál. Od severu k jihu vedou hlavní bulváry Wilhelmstrasse a Friedrichstrasse, které na jihu Sprévy protíná ulice Unter den Linden.

Ve středu Berlína je stále mnoho ruin a zdevastovaných budov, jako například vybombardovaná skořápka nádraží Annhalter Bannhof a zbořená Braniborská brána. Z ulic bylo odstraněno již mnoho drti z trosek, byla odvezena pryč nebo vytřízena k dalšímu použití. V mnoha obytných domech už opět tepe život, ale ve zničených příbytcích také stále panuje i temnota, kanceláře a podniky stojí nehybně v čase jako němý odkaz násilí válečných let.

Přestavby a demoliční práce spěšně pokračují, zatímco se občané a okupační armáda snaží přivést město zpět k životu. Všude se staví, bourá, a výhledy neustále mění svá panoramata.

Dva hlavní městské dopravní systémy, U-bahn (podzemní železnice) a S-bahn (povrchová železnice), k velké úlevě obyčejných Berlíňanů obnovily provoz. Tunely U-bahnu však nejsou místem, kde byste se chtěli ocitnout samotní, jelikož zde na cestovatele číhají mnohé hrůzy. Vycházejí z tunelů a stok, plíží se do pološera stanic a vyhlíží si kořist.

Comments are closed.