browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Eine Aufgabe

Posted by on Červen 18, 2011

Malá kavárna na Friedrichstrasse, u stolku muž čtoucí noviny. Ze zapálené cigarety odložené v popelníku stoupá pentlička kouře. Ein Mann, eine Zeitung und eine Zigarette. A já mám už od dveří pocit, že bych udělal nejlépe, kdybych se otočil na podpatku a zmizel.

Bohužel, nemůžu, ani z kavárny, ani z Berlína a už vůbec ne z Německa. Plukovník Waters z Agentury mi dost jasně vysvětlil, co se stane, pokud to zkusím. A Jeff, René i Alexej by jistě uvítali, kdyby si mohli přidat do služebního záznamu zmařený pokus o dezerci kolegy. Všiváci!

„Guten Abend, Herr Mauer…“ začínám zdvořile, zatímco pravou ruku mám velmi nezdvořile v kapse svého dlouhého pláště – a v ní křečovitě svírám pistoli. Sedící muž skládá pomalu noviny a měří si mě velmi pronikavýma, jeden by řekl až planoucíma očima. Pomalu začíná vstávat a když vidí napětí v mé tváři, usměje se a natáhne ruku na přivítanou.

„Guten Abend, Herr Harvey, předpokládám, že jste se se mnou chtěl setkat kvůli vašim problémům z války?“

Téměř proti své vůli pouštím pistoli a tisknu mu pravici. Ten parchant je tak bezprostřední, lidský a důvěryhodný. A s případy shellshocku to očividně umí. Ano, možná jste si toho už všimli. Nejsem úplně v pohodě. Pláž Omaha jsem ještě ustál, šel jsem až v osmém sledu a to už bylo spíš na zvracení, než vyloženě horké. Ale pak jsme postupovali – až do chvíle, než náš předsunutý prapor převálcovaly v Ardenách Panzery, které tam vůbec nikdo nečekal. Od té doby mám občas problémy se soustředěním, což mi vyneslo pár černých puntíků ve složce. Jako třeba ten za simulantství, nebo ten za neuposlechnutí rozkazu. To, že bych si ho nepamatoval, nikoho ani nenapadlo. Mohl za to být vojenský soud a kulka, ale naštěstí byl konec války, a tak jsem „jen“ dostal „nabídku, co se nedá odmítnout“ od Agentury.

Jo, problémy se soustředěním…

„Hallo, Herr Harvey!“ Ozvalo se a už po několikáté trpělivým hlasem, a já pustil doktorovu pravici. Ano, doktor Karl Mauer, praktický psycholog a psychiatr, specialista na shell shock, jehož pacienti mizí neznámo kam. Pravděpodobně s notným přispěním toho dobrého muže. A hádejte, kdo z „hrdinů“ v naší Agenturní skupině byl vybrán, aby s ním navázal kontakt. Pochopitelně, že notorický simulant, kterého by (pokud by též zmizel) rozhodně nebyla škoda. Mizerové!

„Ano, Herr Doktor, omlouvám se. Ale jak vidíte, pomoc opravdu potřebuji.“
„Vašemu stavu rozhodně prospěje, Herr Harvey, pokud nebudeme otálet. Následujte mě prosím do mé ordinace. Není to daleko.“

Vážně doufám, že mě ti bastardi „kolegové“ stále sledují a že dokážou zasáhnout, až půjde něco šejdrem. Ne pokud. Až. Ten pocit, který jsem měl ve dveřích kavárny mě stále provází a pokud je to vůbec možné, tak je čím dál tím silnější.

Teď ležím na pohovce v Mauerově ordinaci a mám se „uvolnit“. Jistě. Uvolni se na povel, vojáku. I když ti studený pot teče po zádech, když slyšíš párající se maso a praskající kosti kamarádů, když nepřátelské šrapnely trhají krajinu kolem tebe na kusy, když máš plíce ucpané prachem a hlínou, a je ti jasné, že už se nikdy v životě nenadechneš.

Najednou cítím, že už to dál nevydržím, že musím pryč odsud, ať si mě třebas zastřelí – co na tom sejde. Pokouším se zvednout, ale místnost se mnou víří, nevím kde je nahoře a kde dole. Rozmazávající se zrak ulpí ještě na okamžik na téměř prázdné sklenici s Mineralwasser, kterou jsem dostal pro uklidnění a náhle vím…

Závěrečná zpráva: případ doktor Karl Mauer (podezřelý)

Vypracoval: Stg Jeffrey Carson (s přihlédnutím k výpovědi svobodníka W. Harveyho)

Datum: 15.9.1947

Kontakt s podezřelým navázal svobodník Jack Harvey pod záminkou hledání odborné péče (shell shock). Podezřelý souhlasil a pozval svobodníka Harveyho do ordinace. Zde svobodník podstoupil první léčebnou proceduru a získal si důvěru podezřelého. Během odchodu dokázal proniknout do sklepení domu a odhalit několik mrtvých těl předchozích pacientů. Během následné konfrontace s doktorem byl nucen použít služební zbraň se smrtelnými následky pro podezřelého. Bezprostředně po té přivolal svobodník Harvey zbytek týmu vedený mnou. Na místě bylo zajištěno

  • mrtvé tělo podezřelého se třemi průstřely v oblasti hrudního koše
  • 6 těl pohřešovaných pacientů (v podchlazeném stavu, příčinu smrti určí pitva)
  • značné množství halucinogenů (zejména opiátů)

Na místě nebylo zajištěno nic, co by indikovalo abnormální aktivitu. Navrhuji případ uzavřít jakožto falešný poplach a předat jej Berlínské policii.   Dodatek: je třeba vyzdvihnout chladnokrevné, profesionální a kreativní počínání desátníka Harveyho, který se zásadní měrou zasloužil o hladký a rychlý průběh vyšetřování. Též je třeba zaprotokolovat, že zjevně překonal jakékoliv osobní problémy (roztěkanost, přehnanou podezřívavost), které snad mohl v minulosti mít a stal se uznávaným a platným členem týmu. Navíc začal projevovat příkladnou iniciativu při pátrání po dalších abnormálních fenoménech. Navrhuji jej jako kandidáta na povýšení.

Comments are closed.