browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Červen 1946

Posted by on Červen 26, 2011

Ukázalo se, že jsme se mýlili. Hrubě mýlili. Naše zdroje naznačují, že sovětský protějšek, Projekt 303, byl mnohem úspěšnější než Operace Strangle. To je vážný důvod k obavám. Ačkoli my máme ‚bombu‘, Sověti musí mít přístup k technologiím, se kterými jsme se ještě nesetkali. Naše informace o těchto věcech jsou přinejlepším útržkovité. První linie pro infiltraci se zdá být nová ‚Reserve Police Agency‘, která se zřizuje v Berlíně. V duchu spojenecké spolupráce to vypadá, že budeme muset spolupracovat s našimi ruskými přáteli v lovení přesně těch věcí, které chceme udržet mimo jejich dosah. Nelíbí se mi, kam to směřuje.

Comments are closed.