browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Leden 1950

Posted by on Červen 26, 2011

Operace SLANTWISE byla úspěšná. Svým způsobem. Naše ambasáda v Moskvě obdržela protesty, ale zapírání už je v plném proudu. Pohotové.

Fotografie jsme dostali, ale jsou tíživě nejednoznačné. U řeky Pripjať jsou známky rozsáhlého podzemního zařízení, a cesty, které tam vedou, vykazují stopy těžkých vozidel. Hodně velkých, těžkých vozidel. Ohledně účelu tohoto zařízení ale nejsme o nic blíž pochopení. Ještě víc znepokojující byly ohrady v močálech o několik mil severněji. Ohromná oplocení z ostnatého drátu, posetá jednoduchými bunkry. Uvnitř drátů stály stovky, možná tisíce nehybných postav. Jen tam stály, vypadalo to, že ani nedbají na déšť. Oddělení 515 od té doby nervózně reptá a stahuje se do tajných konkláve.

Opravdu a vážně se obávám toho, co mají Rusové v plánu. Možná jsou připraveni vrhnout na svět něco nepředstavitelného, pouhých pět let poté, co jsme zabránili pádu do chaosu. Čeho se obávám ještě víc, že my nejspíš provedeme to stejné.

 

Comments are closed.