browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Spuštění Cold City

Posted by on Červen 26, 2011

Po nějaké době vyšívání na stránkách jsme konečně oznámili CC i zcela veřejně. Bylo třeba dodat ještě nějaký fluff (viz. rubriky Reálie a Konspirace) a podobně, ale teď už skutečně začínáme. V této rubrice se budou průběžně objevovat spíše stručné zprávy o průběhu projektu, je tedy dobrým kandidátem pro zařazení do RSS čtečky. Teď jen čekáme na přihlášky, které vyhodnotíme někdy v průběhu léta. Stay tuned…

Comments are closed.