browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Týden do konce přihlašování

Posted by on Srpen 4, 2011

Příští neděli, tedy 14. srpna, uzavíráme přihlášky. Tudíž máte poslední možnost složit tým a poslat nám zprávu. Do konce srpna bychom rádi vybrali týmy pro jednotlivé národy okupující Berlín.

Comments are closed.